THƯ VIỆN ĐỨC TÀI THƯ VIỆN ĐỨC TÀI

    Thư viện sách    Thư viện văn bản pháp luật    Điểm tin web     Tin chọn lọc
    Đăng ký    Đăng kýGiới thiệu    Đăng kýTiện ích    Đăng kýĐăng ký  Đăng nhậpĐăng nhập  Diễn đàn bạn đọc  Đề xuất gửi Admin
Bây giờ là 7:12am

Legal documents   

 

 

9297 văn bản thuế được tìm thấy trong số 21975 văn bản
STTTên văn bảnSố văn bảnNgày ban hành
9297Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế166/2013/TT-BTC15/11/2013
9296Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ 156/2013/TT-BTC06/11/2013
9295Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 141/2013/TT-BTC16/10/2013
9294Xác định số thuế phải nộp đối với hợp đồng gia công, tờ khai nhập SXXK tồn đọng5665/TCHQ-GSQL26/09/2013
9293Vướng mắc về hoàn tiền thừa, bù trừ nợ thuế5671/TCHQ-TXNK26/09/2013
9292Hỗ trợ tiếp tục duy trì hoạt động xuất nhập khẩu12836/BTC-TCHQ25/09/2013
9291Xử lý nợ thuế5642/TCHQ-TXNK25/09/2013
9290Thuế giá trị gia tăng7245/CT-TTHT24/09/2013
9289Thuế giá trị gia tăng7246/CT-TTHT24/09/2013
9288Thuế nhà thầu7248/CT-TTHT24/09/2013
9287Lập hoá đơn7273/CT-TTHT24/09/2013
9286Chính sách thuế nhà thầu7274/CT-TTHT24/09/2013
9285Hóa đơn7202/CT-TTHT23/09/2013
9284Kê khai thuế7203/CT-TTHT23/09/2013
9283Chính sách thuế7204/CT-TTHT23/09/2013
9282Kê khai điều chỉnh7219/CT-TTHT23/09/2013
9281Chính sách thuế7126/CT-TTHT20/09/2013
9280Kê khai, nộp thuế GTGT ngoại tỉnh7127/CT-TTHT20/09/2013
9279Chính sách thuế7146/CT-TTHT20/09/2013
9278Thuế giá trị gia tăng7166/CT-TTHT20/09/2013
9277Thuế thu nhập cá nhân7083/CT-TTHT19/09/2013
9276Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp7096/CT-TTHT19/09/2013
9275Hoá đơn chứng từ.7115/CT-TTHT19/09/2013
9274Thời hạn nộp thuế5503/TCHQ-TXNK18/09/2013
9273Xử lý tồn tại về quyết toán thuế theo chính sách nội địa hoá5507/TCHQ-TXNK18/09/2013
9272Trả lời doanh nghiệp về xác định lại trị giá tính thuế5515/TCHQ-TXNK18/09/2013
9271Thuế NK, thuế GTGT và thủ tục hải quan đối với hàng hoá của DNCX12366/BTC-TCHQ17/09/2013
9270Vướng mắc cách ghi thông tin người uỷ quyền trên C/O mẫu E5467/TCHQ-GSQL16/09/2013
9269Vướng mắc trong việc thực hiện thuế GTGT và TNDN12218/BTC-CST13/09/2013
9268Xử lý nợ thuế5436/TCHQ-TXNK13/09/2013
9267Cơ quan Hải quan trực tiếp thu phí thay cán bộ thuế tại một sổ cửa khẩu5457/TCHQ-TXNK13/09/2013
9266Tính chậm nộp thuế5416/TCHQ-TXNK12/09/2013
9265Sử dụng chứng từ thu tiền2959/TCT-CS11/09/2013
9264Thời hạn nộp thuế xuất khẩu theo Luật số 21/2012/QH135378/TCHQ-TXNK11/09/2013
9263ưu đãi thuế nhập khẩu5346/TCHQ-TXNK10/09/2013
9262Xử lý số tiền chậm nộp đối với thuế của Nhà thầu nước ngoài nộp bổ sung2938/TCT-CS09/09/2013
9261Vướng mắc nghiệp vụ5330/TCHQ-TXNK09/09/2013
9260Miễn thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu bị hoả hoạn11853/BTC-TCHQ06/09/2013
9259Truy thu thuế xăng, dầu tạm nhập tái xuất, được chuyển tiêu thụ nội địa.11854/BTC-TCHQ06/09/2013
9258Gia hạn nộp thuế11892/BTC-TCHQ06/09/2013
9257Thuế BVMT đối với túi ni lông11897/BTC-CST06/09/2013
9256Hoàn thuế NK linh kiện, phụ kiện sản xuất ô tô xuất khẩu5278/TCHQ-TXNK06/09/2013
9255Quyết toán danh mục miễn thuế5281/TCHQ-TXNK06/09/2013
9254Hoàn thuế GTGT do Hải quan tạm thu đối với loại hình TNTX5255/TCHQ-TXNK05/09/2013
9253Vướng mắc xử lý tờ khai thừa tiền trên hệ thống KT5595257/TCHQ-TXNK05/09/2013
9252Trả lời vướng mắc hàng hoá miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng5258/TCHQ-TXNK05/09/2013
9251Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu2884/TCT-KK04/09/2013
9250Hoàn thuế GTGT2885/TCT-KK04/09/2013
9249Hoá đơn tự in2887/TCT-CS04/09/2013
9248Chi phí khấu hao TSCĐ2894/TCT-CS04/09/2013
Trang Trang DauTrang Truoc Trang KeTrang Cuoi of 186  

2008 © Copyright of Thuy Chung Financial Infomation Co.